Veškeré veřejné zakázky nad 500 tisíc Kč bez DPH jsou uveřejněny na profilu zadavatele na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

 


Zadavatel, kterým je Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o. zveřejňuje oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZMR s názvem "Nákup gastronomického vybavení". Zveřejněno dne 27. 7. 2015.

datum zveřejnění: 7. 5. 2015

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Nákup drogistického zboží“