Loading color scheme

Veřejná zakázka - Projektová dokumentace - obnova fasády hlavní budovy školy SOŠ Liberec

Datum zveřejnění: 17. 3. 2016

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Projektová dokumentace - obnova fasády hlavní budovy školy SOŠ Liberec"

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 4 Doplňující informace

Příloha č. 5 Položkový rozpočet