datum zveřejnění: 23. 11. 2015

 

Zadavatel, kterým je Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o. zveřejňuje Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZMR s názvem "Nákup výpočetní a projekční techniky" a Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.