Loading color scheme

Spolek SRPŠ

Oficiální název

„Spolek rodičů a přátel školy při SOŠ Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace“ (dále jen Spolek SRPŠ)

Adresa

Spolek SRPŠ, Jablonecká 999, 460 06 Liberec 6

Cíle spolku

Cílem Spolku SRPŠ je spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků/žákyň ke vzájemnému prospěchu obou stran, a to zejména v oblastech výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, technické a materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy.

Výbor SRPŠ

Výbor SRPŠ je složen ze zástupců zletilých žáků, rodičů, pedagogů, popřípadě i zástupců z řad veřejnosti, kteří jsou členky Spolku SRPŠ.

Předseda Mgr. Petr Zita
Místopředseda Mgr. Pavel Richter
 Pokladník Bc. Pavel Šťastný
 Členové výboru ---

Podmínky a vznik členství

Členem Spolku SRPŠ může být každý, jehož dítě navštěvuje SOŠ v Liberci a má zaplaceno SRPŠ. Členy mohou být i další občané starší 18 let, kteří chtějí se školou spolupracovat.

Vznik členství:

  • automaticky po zaplacení příspěvku, pokud některé z dětí navštěvuje SOŠ v Liberci
  • podáním písemné přihlášky a zaplacení příspěvku

Zánik členství:

  • nezaplacením členského příspěvku
  • písemným oznámením o ukončení členství
  • ukončením studia dítěte na SOŠ v Liberci

Zdroj příjmů

Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky členů Spolku SRPŠ. Členský příspěvek činí minimálně 300 Kč na žáka/žákyni a osobu, horní hranice není omezena.
Dalšími zdroji příjmů mohou být:

  • finanční prostředky z pronájmů
  • dobrovolné dary, a to movité i nemovité (od členů, sponzorů apod.)
  • výtěžky z akcí pořádaných SRPŠ (školní plesy, Majáles apod.)

Použití prostředků

Takto získané prostředky lze použít ve prospěch žáků SOŠ v Liberci, k rozvoji mimoškolní činnosti žáků/žákyň, a to k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu SOŠ v Liberci (např. kulturní akce, sportovní činnost, věcné odměny vynikajícím žákům/žákyním, nákupy sportovních potřeb, příspěvky na internet, nákup knih do studentské knihovny, exkurze, lyžařský a cyklistický kurz, příspěvky na školní výlety tříd apod.)

pdf Stanovy spolku

 

Zita

Mgr. Petr Zita

předseda spolku, místnost A304

Telefon: 484 842 134
Mobil: 722 428 492

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář