datum zveřejnění: 19.6.2015

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Nákup užitkového automobilu“


Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 Čestné prohlášení

Příloha č. 4 Čestné prohlášení