Loading color scheme

Zahradnická výroba videomluvčí

Kód oboru: 41-52-E/02

Absolvent oboru Zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých či pomocných pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování květin a zelenin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Absolvent je schopen v rámci svých možností vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných floristických výrobků.