Loading color scheme

Internát a domov mládeže

Nabízíme ubytování v moderních apartmánech. Součástí každého apartmánu (ubytovací buňky) jsou dva samostatné dvoulůžkové pokoje a jedno společné sociální zařízení pro jednu ubytovací buňku pod vlastním uzavřením. Kapacita 120 osob. Budova se nachází přímo v areálu školy na adrese Jablonecká 999, Liberec 6.

Kritéria pro přijetí žáka na internát pro školní rok 2022/2023

Přijetí žáků na internát vychází ze zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 108/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 436/2010, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
O přijetí žáků na internát nebo domov mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem.

Číslo kritériaKritériumPočet bodů
 1.  Žák SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o. 50
 2.  Vzdálenost místa trvalého bydliště žáka od školy a úroveň dopravní obslužnosti 40
3. Zdravotní stav žáka 40
4. Sociální poměry v rodině žáka (na základě písemné žádosti doložené úředním potvrzením příslušných orgánů) 10
5. Věk žáka (přednost mají nezletilí žáci před plnoletými žáky) 10
6. Návaznost ubytování v předchozím školním roce 20
7. Dodržování Vnitřního řádu internátu v předchozím školním roce 20
8. Dodržování podmínek stravování v předchozím školním roce 10
9. Dodržování platebních podmínek v předchozím školním roce 40
 10.  V odůvodněných případech může být umístěn na internát umístěn i žák druhého stupně základní školy (žák mladší 15 let)  --

Termín pro podání přihlášky do domova mládeže (internátu) školy pro školní rok 2022/2023

O přijetí žáků na internát nebo DM rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem do určeného termínu, tj. do 22. 5. 2022.  Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, kteří jsou již ubytováni v internátu nebo DM ve školním roce 2021/2022, odevzdají přihlášku 20. 5. 2022. Žáci, kteří ji odevzdají po tomto termínu, budou zařazeni v rozhodovacím řízení mezi náhradníky.

pdf Přihláška na domovmládeže a internát (formulář tiskněte oboustranně nebo si ho přijďte vyzvednout na internát osobně)

pdf Vnitřní řád internátu

pdf Vnitřní řád domova mládeže

Rozhodnutí o přijetí na internát nebo domov mládeže

Ředitel školy vyrozumí zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky prvních ročníků o přijetí či nepřijetí na internát nebo DM nejpozději do 19. 6. 2022. Přihlášky podané v průběhu školního roku budou postupně vyřizovány s přihlédnutím ke stavu naplnění kapacity internátu.

Fyzický nástup přijatého žáka na internát nebo DM je den před začátkem školního vyučování. Nástup přijatého žáka je podmíněn splněním platebních podmínek a předáním všech potřebných dokumentů. V opačném případě bude na místo přijatého žáka umístěn náhradník.

Ceník služeb

 Cena pro žáky SOŠCena pro žáky ostatních SŠ
Cena za ubytování měsíčně: 1300 Kč 1500 Kč
Cena za celodenní stravování 125 Kč 125 Kč
Cena za polodenní stravování - 80 Kč
Snídaně 20 Kč 20 Kč
Přesnídávka 10 Kč 10 Kč
Oběd 45 Kč 45 Kč
Svačina 10 Kč 10 Kč
Večeře 40 Kč 40 Kč
Celková částka na měsíc včetně plné penze na žáka 4000 Kč 4200 Kč
Celková částka na měsíc včetně polopenze na jednoho žáka - 3300 Kč

 

Žáci ubytovaní na internátě nebo DM jsou pod dozorem nočního, denního a skupinového vychovatele.
V rámci mimoškolní činnosti mají ubytovaní studenti možnost zapojit se do různých zájmových kroužků. Dále mohou studenti využívat školní tělocvičnu s posilovnou. Mají právo na osobní volno a činnosti dle svých zájmů.

Žáci si mohou předplatit využívání připojení k internetu. Internát je pokryt jak sítí WiFi, tak pevnými kabely v jednotlivých pokojích. Internát je napojen na internet optickým kabelem o rychlosti 100 Mbps.

Ubytovaní žáci mají k dispozici komfortně vybavenou klubovnu (rotoped, televize, video, HIFI souprava, kytara, stolní hry, digitální šipky, počítač, stolní tenis). Na každém patře je také společná kuchyňka se základním vybavením (el. sporák, rychlovarná konev, mikrovlnná trouba, lednička).

V případě přijetí na internát nebo DM se vyplňují při nástupu následující formuláře (všechny formuláře obdržíte od pracovníků internátu):

pdf Čestné prohlášení

pdf F-I_01 Prohlášení a bezinfekčnost

pdf Žádost o připojení zařízení k internetu

 

Kudlicka

Bc. Jiří Kudlička

zástupce ředitele pro mimoškolní činnost

přízemí internátu

Tel.: 484 842 113, 776 790 746

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

   Je možný jak pronájem celých apartmánů, tak i jednotlivých pokojů nebo lůžek.

  • K dispozici žákům/žákyním SOŠ Liberec, pro žáky/žákyně jiných škol a studenty TU v Liberci.
  • Kapacita 120 lůžek.
  • Každý apartmán (ubytovací buňka) sestává ze dvou samostatných dvoulůžkových pokojů a sociálního zařízení pod vlastním uzavřením.
  • Ubytování v moderních apartmánech s výhodnou polohou blízko městského centra.