Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Aktualizováno: 20. 10. 2017

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit  platné doporučení školského poradenského zařízení, tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2018. Platný tiskopis přihlášky ke vzdělávání je zde

Další informace zde budou publikovány v souladu s platnou legislativou do 31. 1. 2018

 

 

 

Starší zprávy:

pdf Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Zápisový lístek

Výsledkové listiny jsou publikovány pod registračními čísly, která uchazeči již obdrželi v informačním dopisu.

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy /uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště/. Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí na webu školy či úřední desce, tj. nejpozději do 27. 6. 2017.

V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zpětvzetí zápisového lístku lze pouze ve výjimečných případech.

Možnost ubytování na internátě

web link16 Informace a podmínky ubytování

 

pdf Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky o přijetí jsou publikovány pod registračními čísly, která uchazeči již obdrželi v informačním dopisu během dubna. Zápisové lístky odevzdávejte do 16.5.2017. Sledujte, prosím, průběžně  informace, které zde budeme pravidelně aktualizovat.