Aktuální projekty

Název projektu Registrační číslo Doba trvání 
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 1. 12. 2020 – 30. 6. 2023
Inovace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o. 2020-1-CZ01-KA101-077544 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Kompetence pro SOŠ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014460 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022
Škola rovných příležitostí CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152 1. 1. 2019 – 30. 4. 2022

 

web link16 Archiv projektů