Datum zveřejnění: 6. 11. 2015

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Nákup výpočetní a projekční techniky"

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Detailní rozpis ceny dle položek

Příloha č. 4 Čestné prohlášení