datum zveřejnění: 26. 5. 2015

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Nákup pracovního oblečení a ochranných pomůcek“


Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Závazný vzor kupní smlouvy

Příloha č. 4 Formulář pro technickou specifikaci

Příloha č. 5 Čestné prohlášení

Příloha č.2 ke smlouvě - Rámcová kupní smlouva