datum zveřejnění: 7. 4. 2016

Zadavatel, kterým je Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o., zveřejňuje Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, Zápis o otevírání obálek a hodnocení nabídek a Smlouvu o dílo v rámci VZMR, s názvem Projektová dokumentace - Obnova fasády hlavní budovy školy SOŠ Liberec.