datum zveřejnění: 29. 12. 2015

 

Zadavatel, kterým je Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o., zveřejňuje Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZMR, s názvem Úklidové práce v objektu SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p. o.