Zveřejněno: 30. 3. 2016

Na základě VZMR uzavřela škola následující smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb.