datum zveřejnění: 18. 3. 2016

Zadavatel, kterým je Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o., zveřejňuje Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a zápis o otvírání obálek a hodnocení nabídek v rámci VZMR, s názvem Dodavatel telekomunikačních služeb na SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p. o.