Aktuální projekty

Název projektu Registrační číslo Doba trvání 
Kompetence pro SOŠ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014460 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Škola rovných příležitostí CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Společná cesta k podnikavosti na školách CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 1. 8. 2018 – 31. 7. 2020
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 1. 7. 2018 – 31. 8. 2020

 

web link16 Archiv projektů