Loading color scheme

Profil školy / profil absolventa

Zaměření školy 

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999 je vzdělávací zařízení s téměř padesátiletou tradicí. Nabízí bezplatné studium v řadě atraktivních oborů žákům/žákyním, kteří ukončili speciální, popř. základní školu.

Příprava v oborech vzdělání probíhá tři roky formou denního studia (školní výuky a odborného výcviku). V nové moderní škole a na pracovištích získávají žáci/žákyně poznatky a dovednosti, které později dobře uplatní na trhu práce. Během studia mají možnost účastnit se nejrůznějších sportovních a jiných mimoškolních akcí. Mimolibereckým žákům/žákyním poskytujeme internátní ubytování a celodenní stravování. Škola sídlí poblíž centra Liberce a je dobře dostupná i dojíždějícím žákům/žákyním z okolních regionů.

Praktická škola a Obchodní škola jsou určeny zdravotně znevýhodněným žákům/žákyním – v těchto oborech probíhá výuka v prostorách detašovaného pracoviště Mařanova 650, Liberec 25-Vesec.

Samozřejmostí všech objektů učiliště je bezbariérové řešení interiérů. Máme vzdělávací program pro absolventy/absolventky speciálních škol s lehkým mentálním nebo kombinovaným postižením. Zejména posledně jmenovaným je určeno studium v Praktické a Obchodní škole.

Přijímáme též méně úspěšné absolventy/absolventky škol základních. Žáci/žákyně studují denní formou, absolvent/absolventka obdrží výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce v Praktické a Obchodní škole.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká ul. 999 je státní školou. Zřizovatelem školy je Liberecký kraj a poskytované vzdělávání je bezplatné.

Koncepce rozvoje školy 

Rozvoj školy směřuje k zajištění kvalitního individuálně uzpůsobeného výchovně vzdělávacího procesu na základě nově připravovaných školních vzdělávacích programů. Výrazná pozornost je věnována poradenské činnosti a prevenci sociálně patologických jevů, která prostupuje celkovým působením školy.

Škola se zaměřuje na poskytování komplexních služeb žákům/žákyním včetně ubytování, stravování a nabídky zájmové činnosti. Propojuje vlastní činnost s děním v regionu, městě a úzce spolupracuje s řadou sociálních partnerů. Své služby nabízí v různých formách i veřejnosti.