Loading color scheme

Základní dokumenty

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF
Zřizovací listina 17. 3. 2020 Zřizovací listina 2020
Organizační řád  1. 7. 2023 Organizační řád
Výroční zpráva  2021-2006  pdfVZ2020 pdfVZ2019, pdfVZ2018, pdfVZ2017, pdf VZ2016, pdf VZ2015, pdf VZ2014pdf VZ2013pdf VZ2012pdf VZ2011pdf VZ2010pdf VZ2009,  pdf VZ2008pdf VZ2007, pdf VZ2006,   VZ2021, VZ2023
Výroční zpráva o poskytování informací (zákon 106)  2017-2012  Informace 106-2022       pdfInformace 106-2021,  pdf Informace 106-2020,pdf Informace 106-2019,pdf Informace 106-2018, pdf Informace 106-2017, pdf Informace 106-2016, pdf Informace 106-2015pdf Informace106-2014, pdf Informace106-2013,pdf Informace106-2012
Zpráva o činnosti organizace  2017-2009     pdf ZZ2016, pdf ZZ2015, pdf ZZ2014,pdf ZZ2013pdf ZZ2012pdf ZZ2011pdf ZZ2010pdf ZZ2009    ZZ2017
Politika kvality

1. 9. 2014

1. 9. 2015

1. 1. 2018

pdf Politika kvality

pdf Příručka kvality

pdf Politika kvality

 Inspekční zprávy 27. 11. 2023 pdf Inspekční zpráva 2016        pdfInspekční zpráva 2023
 Informace o zpracování osobních údajů   19. 02. 2020 pdf Obecné informace o zpracování osobních údajů, pdf Informace o zpracování osobních údajů

 

Ekonomické dokumenty

Typ dokumentuDatum zveřejněníDokumenty ke stažení ve formátu PDF
Rozvaha a výsledovka   monitor.statnipokladna.cz
Rozpočet na rok 2023 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č. 630_23_RK dne 18. 4. 2022 27. 4. 2023 pdf Schválený rozpočet
Upravený rozpočet na rok 2023 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č. 1439_23_RK dne 15. 8. 2023 4. 9. 2023 pdf Upravený rozpočet
Upravený rozpočet na rok 2023 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č. 1956_23_RK dne 7. 11. 2023 15. 11. 2023 pdf Upravený rozpočet
Upravený rozpočet na rok 2023 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č. 2346_23_RK dne 12. 12. 2023 21. 12. 2023 pdf Upravený rozpočet
Rozpočet na rok 2024 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č 921_24_RK dne 7. 5. 2024 17. 5. 2024 pdf Schválený rozpočet

 

Vnitřní dokumenty a směrnice školy

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF 
Školní řád 4. 9. 2023

pdf Školní řád

pdf Školní řád pro Obchodní a Praktickou školu

pdf Pravidla slovního hodnocení

pdf Pravidla pro hodnocení

pdf Distanční výuka - dodatek

pdf Základní pravidla chování

 

Preventivní program 4. 9. 2023 pdf Preventivní program pro školní rok 2023_24
Řád školních dílen - pracoviště odborného výcviku 1. 9. 2014 pdf Řád školních dílen - sekce odborného výcviku
Vnitřní řád internátu 3. 1. 2024 pdf Vnitřní řád internátu
Vnitřní řád domova mládeže 3. 1. 2024 pdf Vnitřní řád domova mládeže
Dodatek k VŘI a VŘDM - výpočetní technika a internet 15. 12. 2015 pdf Dodatek k VŘI a VŘDM - výpočetní technika a internet
Provozní řád 1. 9. 2023 pdf Provozní řád
Etický kodex zaměstnance 13. 1. 2021 pdf Etický kodex
Správní poplatky ve škole 11. 2. 2020 pdf Správní poplatky ve škole
Řešení úhrady poškozeného vybavení školy 17. 2. 2020 pdf Řešení úhrady poškozeného vybavení školy
Kamerový systém 11. 2. 2020 pdf Provoz kamerového systému
Směrnice o poskytování informací 11. 2. 2020 pdf Směrnice o poskytování informací

 

 Formuláře pro zákonné zástupce

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF 
F-U 15 Žádost o pravidelné uvolňování z výuky 1. 9. 2015 pdf Žádost o pravidelné uvolňování z výuky
F-U 23 Žádost o uvolnění z výuky 1. 9. 2015 pdf Žádost o uvolnění z výuky
F-U 24 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy 1. 9. 2015 pdf Žádost o uvolnění z tělesné výchovy