Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF
Zřizovací listina 1. 4. 2017 pdf Zřizovací listina 2017 s el. podpisem
Organizační řád  3. 2. 2020 pdf Organizační řád 2020
Výroční zpráva  2019-2006   pdfVZ2019, pdfVZ2018, pdfVZ2017, pdf VZ2016, pdf VZ2015, pdf VZ2014pdf VZ2013pdf VZ2012pdf VZ2011pdf VZ2010pdf VZ2009,  pdf VZ2008pdf VZ2007, pdf VZ2006  VZ2020 
Výroční zpráva o poskytování informací (zákon 106)  2017-2012 pdf Informace 106-2019,pdf Informace 106-2018, pdf Informace 106-2017, pdf Informace 106-2016, pdf Informace 106-2015pdf Informace106-2014, pdf Informace106-2013,pdf Informace106-2012
Zpráva o činnosti organizace  2017-2009     pdf ZZ2016, pdf ZZ2015, pdf ZZ2014,pdf ZZ2013pdf ZZ2012pdf ZZ2011pdf ZZ2010pdf ZZ2009    ZZ2017
Politika kvality

1. 9. 2014

1. 9. 2015

1. 1. 2018

pdf Politika kvality

pdf Příručka kvality

pdf Politika kvality

 Inspekční zprávy  21. 3. 2016 pdf Inspekční zpráva 2016
 Informace o zpracování osobních údajů   19. 02. 2020 pdf Obecné informace o zpracování osobních údajů, pdf Informace o zpracování osobních údajů

 

Ekonomické dokumenty

Typ dokumentuDatum zveřejněníDokumenty ke stažení ve formátu PDF
Rozvaha a výsledovka   monitor.statnipokladna.cz
Rozpočet na rok 2020 schválený usnesením Rady Libereckého kraje dne 28.7.2020 č. 1261_20_RK - tab. č.1, 2, 3, 4, 6,7 25.08.2020 pdf Rozpočet k 12.6.2020
Upravený rozpočet na rok 2020 schválený usnesením Rady Libereckého kraje dne 1.12.2020 9.12.2020 pdf Upravený rozpočet
Rozpočet na rok 2021 schválený usnesením Rady Libereckého kraje dne 6.4.2021 19.4.2021 pdf Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu na rok 2021, schválená usnesením Rady Libereckého kraje č.838_21_RK dne 18.5.2021 3.6.2021 pdf Upravený rozpočet
Upravený rozpočet na rok 2021 schválený usnesením Rady Libereckého kraje dne 5.10.2021 č. 1604_21_RK - tab. č. 2, 3, 4 15.10.2021 pdf Upravený rozpočet

 

Vnitřní dokumenty a směrnice školy

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF 
Školní řád a jeho přílohy 1. 9. 2021

Školní řád

Školní řád sekce Obš a PŠ

Preventivní program

Desatero pravidel

Dodatek k distanční výuce

Pravidla pro hodnocení 2021

Slovní hodnocení 2021

Řád školních dílen - pracoviště odborného výcviku 1. 9. 2014 pdf Řád školních dílen - sekce odborného výcviku
Vnitřní řád internátu 1. 9. 2018 pdf Vnitřní řád internátu
Provozní řád 1. 9. 2018 Provozní řád
Etický kodex zaměstnance 13. 1. 2021 pdf Etický kodex
Správní poplatky ve škole 11. 2. 2020 Správní poplatky ve škole
Řešení úhrady poškozeného vybavení školy 17. 2. 2020 Řešení úhrady poškozeného vybavení školy
Kamerový systém 11. 2. 2020 Provoz kamerového systému
Směrnice o poskytování informací 11. 2. 2020 Směrnice o poskytování informací

 

 Formuláře pro zákonné zástupce

Typ dokumentuPlatnost odDokumenty ke stažení ve formátu PDF 
F-U 15 Žádost o pravidelné uvolňování z výuky 1. 9. 2015 pdf Žádost o pravidelné uvolňování z výuky
F-U 23 Žádost o uvolnění z výuky 1. 9. 2015 pdf Žádost o uvolnění z výuky
F-U 24 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy 1. 9. 2015 pdf Žádost o uvolnění z tělesné výchovy