Loading color scheme

Jsme škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona. Zaměřujeme se na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

rukama

Věříme, že šanci má každý. Pracujeme v perfektně vybavených dílnách. Naši učitelé odborného výcviku vědí, co chtějí. Máme se od koho učit. Hledáme ty, kteří chtějí pracovat. Děláme zakázky pro veřejnost. O naše výrobky je zájem. Žáci najdou uplatnění v oboru.

srdcem

Nabízíme a očekáváme důvěru. Záleží nám na každém z vás. Vytváříme bezpečné prostředí. Spolupracujeme se školním psychologem. Máme o své žáky zájem. Jakékoliv projevy šikany a násilí naprosto odmítáme. Jsme otevřená škola. Spolupracujeme s veřejností a firmami.

rozumem

Učíme se v moderních učebnách. Máme špičkové IT vybavení. Žákům se věnují speciální pedagogové a asistentky. Naši učitelé se pořád vzdělávají. Pracujeme v malých třídních kolektivech. Teorie úzce navazuje na praxi. Hledáme cesty, jak pomoci každému. Připravíme žáky na život v dospělosti.

Každá ze tří částí má smysl tehdy, když se propojí společně. To u nás umíme.