Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0161

Termín realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. První klíčovou aktivitou je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. 4 pedagogové vyučující český jazyk vytváří celkem 6 tematických plánů Čtenářských dílen pro různé obory vzdělání a různé ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán obsahuje popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každé vybrané třídě nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Pro realizaci dílen bude nakoupeno celkem 300 knih v papírové podobě Cílem Čtenářských dílen je podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Druhou klíčovou aktivitou je realizace 3 krátkodobých intenzivních kurzů v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů pro učitele. Kurzy jsou zaměřeny na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).

 

Název projektu: SOŠ Liberec, Jablonecká 999 bez hranic

Zkrácený název projektu: SOŠ bez hranic

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0161

Doba realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Celkové způsobilé výdaje: 360 825,00 Kč