Logo OPVVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005684

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Hlavním cílem projektu je rozvoj školy ve vybraných prioritních oblastech pro další růst a budoucí směřování: 

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • stáže pedagogů ve firmách,
  • kariérové poradenství pro žáky,
  • aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je řízen interním týmem.

Projekt „Kompetence pro SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.