Loading color scheme

Inovace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o.

Logo Erasmus

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077544

Termín realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

V uvedeném termínu 8 pedagogů navštíví různé školy ve Finsku.

Cíle projektu:

  • Získat informace o způsobu fungování finského školství zejména v souvislosti se vzděláváním žáků s SVP. Zajímá nás vývoj školství a způsob prosazení stávajícího školského systému, jeho aktuální funkčnost včetně rozlišení výhod a nevýhod, které s sebou nese.
  • Získat inspirace z finského vzdělávacího systému pro výuku a výchovu žáků s SVP v oblastech: všeobecně vzdělávacích předmětů, způsobu implementace ICT, o realizaci praktické složky vzdělávání, práce a zapojení AP u žáků, o způsobu začlenění volnočasových činností do vzdělávacího procesu, poradenské činnosti k žákům, rozdílech v přístupu k žákům s různě závažným stupněm znevýhodnění a míře jejich integrace a inkluze.
  • Získat kompetence pro management školy v oblasti rozvoje inkluzivního rozměru vzdělávání s ohledem na finské zkušenosti zejména pro oblast spolupráce s rodiči a rodičovskou veřejností.
  • Získat kontakty pro další spolupráci mezi SOŠ Liberec a finskou střední školou zaměřenou na vzdělávání žáků s SVP, případně s dalšími školami z řad účastníků pobytu jiných škol EU.

Projekt je řízen interním týmem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.