Logo OPVVV

Projekt z grantu Nadace Preciosa

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021

Hlavním cílem projektu je rozšířit možnosti a podpořit potenciál vzdělávání žáků dvouletého oboru 69-54-E/01 Provozní služby. 

Žáci tohoto oboru se připravují pro výkon činností ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách apod., kde mohou vykonávat pomocné práce při úklidu, přípravě pokrmů, při praní a žehlení, při šití a opravách. Hlavním cílem je získání zručnosti a dovedností v oboru a zejména pro profesní zařazení na trhu práce. 

Cílem je zatraktivnit tento obor a jeho vnímání žáky, zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání a zájem pro absolvování studia. Díky plánovaným aktivitám v projektu budou žákům zpestřena témata, která jsou pro ně v průběhu běžné výuky těžko uchopitelná a současně se jeví jako monotónní a náročná na potřeby drobného materiálu a doplňků pro možnost dostatečného procvičení jednotlivých operací. Zatraktivněním výuky v rámci odborného výcviku bude také realizace drobných výrobků pro prodejní akce s využitím komponentů sponzorské firmy. Svým dopadem bude projekt působit i jako prevence proti předčasným odchodům žáků školy ze vzdělávání. Pozornost bude zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí žáků dle ŠVP a na dodržení principu individuálního přístupu v rámci vzdělávání. Specifickým cílem je podchytit u každého žáka jeho individuální možnosti, zatraktivnit výuku a obohatit vzdělávací program o nové činnosti a aktivity. 

Cíle budou podpořeny uspořádáním 4. ročníku soutěže „Šikovné ruce“ odborných dovedností žáků ve 2. ročníků na jaře 2021, jejímž pořadatelem je SOŠ Liberec. Soutěže se tradičně účastní družstva ze čtyř středních škol zaměřených na výuku žáků v oboru Provozní služby.