Loading color scheme

Finské inspirace pro vzdělávání žáků SOŠ Liberec IX.

Poslední účastnicí v projektu Erasmus+ 2020 byla učitelka Milena Hanyková, která vyjela do města Rovaniemi na přelomu ledna a února v roce 2022. O svých dojmech z mobility sdělila následující:

Logo Erasmus

Tento projekt v Erasmus+ 2020 byl už náš třetí. Výjezd našich pedagogů do Finska byl mým snem od roku 2017, kdy jsem se poprvé setkala s finským školstvím v rámci strukturovaných návštěv škol a chtěla jsem, aby se i moji kolegové seznámili a na vlastní kůži ucítili nepřenositelnou atmosféru ve škole jak mezi pedagogy, tak i mezi žáky. Můj záměr se vydařil a dalších 8 kolegyň a kolegů načerpalo informace pro svou práci v jednom z nejvydařenějších systémů vzdělávání vůbec.

Na absolvované mobility a uplynulý projekt se dívám i z pozice koordinátorky. Proběhlý projekt byl velmi náročný po organizační stránce. V projektu bylo mnoho změn, po necelých 2 měsících realizace začal COVID19, proběhla 2 období s nepřítomností žáků a pedagogů ve škole, bylo nutné prodloužit realizaci, abychom časově plán splnili. Dále ve 2 případech byli 2 účastníci při testech pozitivní na COVID, bylo nutné během 18 hodin změnit obsazení mobility, koupit novou letenku, nahlásit změnu u poskytovatele kurzu, ubytování … Atp. ..

Všechny změny velmi dobře prověřily připravenost realizačního týmu a jejich kompetence při řízení změn, za což jim děkuji.

Děkuji současně i pracovníků Domu zahraniční spolupráce (DZS) za velmi vstřícné jednání a spolupráci při realizaci projektu Erasmus+ 2020

Milena Hanyková

Projekt je financován prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.