Loading color scheme

Finské inspirace pro vzdělávání žáků SOŠ Liberec VI.

V rámci programu Erasmus+ v říjnu 2022 navštívil oblast za polárním kruhem ve městě Ivalo i pedagog Jiří Kudlička. V kurzu společnosti EUNEOS čerpal z finských zkušeností ve školství, získával vhodné inspirace pro svou práci a samozřejmě zdokonalil se v anglickém jazyce. Zaujalo ho, že se kurzu zúčastnili i 18 pedagogů z Belgie, Řecka, Španělska a Německa.

Logo Erasmus

Kurz probíhal jak ve vnitřních prostorách, tak i v přírodě, která je pro našince zvláštně krásná. Navštívili mimo jiné školu v Ivalo, jejíž rekonstrukce byla dokončena pouze pár týdnů před návštěvou. Velmi zajímavá byla návštěva školy, kde se zaměřují i na sámské umění a tradice původních obyvatel tohoto kraje. V rámci poznávání kulturního kontextu navštívené země a její historie pedagogové navštívili kromě Helsinek také město Inari s nádherným jezerem stejného jména a sámským muzeem.

Finská filosofie učení je pro mne velikou inspirací a výzvou do další práce.

Jiří Kudlička

Projekt je financován prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.