Loading color scheme

Finské inspirace pro vzdělávání žáků SOŠ Liberec V.

Hlavní město Finska Helsinky bylo cílem cesty za novým poznáním paní učitelky Evy Šulcové v rámci programu Erasmus+ 2020 v květnu 2022:

 

Je to již rok, co jsem vycestovala do Helsinek seznámit se se základními trendy finského vzdělávacího systému. Naše téměř stočlenná skupina byla složena z pedagogů z jedenácti evropských zemí.

Finové obecně preferují laskavou atmosféru, neformálnost, rovné příležitosti a empatický vztah mezi učiteli a žáky. Žáci získávají maximální podporu, kromě učitelů mají i pedagogické asistenty, speciální pedagogy a sociální pracovníky. Často jsme se setkávali s přesvědčením pedagogů, které by se dalo stručně formulovat do sloganu „Je důležité, aby studenti měli pocit: tohle zvládnu a tohle mě baví!“ Tento přístup je velmi inspirativní i pro naše žáky.

Zaujalo mě, že velká část praxe se uskutečňuje v reálném prostředí běžných firem. Tento školní rok probíhá praxe mých žáků taktéž v reálných firmách.

Vzdělávání ve Finsku je založeno především na důvěře všech aktérů od státu, přes školy a pedagogy až k žákům. Nedílnou součástí je také důvěra žáka v sebe sama a všech zainteresovaných aktérů v sílu a efektivnost vzdělávání. Zkušenost založená na důvěře a pozitivním přístupu je nejen inspirativní, ale v případě Finska také ověřená a efektivní. I to je zajímavá výzva pro nás a naši práci.

Eva Šulcová

 

Projekt je financován prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+

Logo Erasmus