Loading color scheme

Finské inspirace pro vzdělávání žáků SOŠ Liberec IV.

Cesty za novými poznáními našich pedagogů ve Finsku v uplynulých 2 letech v rámci programu Erasmus+ 2020 se zúčastnila paní učitelka Pavla Švestková. Navštívila město Ivalo daleko za polárním kruhem v říjnu 2022:

Logo Erasmus

Finsko, země tisíců jezer, pro mě byla výzva, a to jak z pohledu poznání kultury a přírody, tak v ověření znalostí o finském školství, které je stále více předkládáno jako inspirativní zdroj. Právě kultura a školství jsou ve Finsku velice úzce propleteny a spojeny. I přesto, že je tato země  na vysoké úrovni ve vybavenosti škol IT technologiemi, stále se vracejí ke svým kořenům,  které jsou pro finské obyvatele velice důležité. Školní výuka probíhá často ve venkovních prostorách a  velký důraz je kladený na praktické dovednosti žáků.

Mobilita do Finska byla pro mě přínosná zkušenost.

Pavla Švestková

Projekt je financován prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.