Loading color scheme

NAKAP II. - Italská vzdělávací inspirace

O italském vzdělávacím systému se mohli více dozvědět 4 pedagogové naší školy – Milan Adamec, Markéta Sochorová, Lucie Podhorecká a Eva Šulcová během zahraničních mobilit pedagogů.

Ve dnech 15. - 19. 5. 2023 navštívili střední odbornou školu ve městě Civitavecchia. Tato škola připravuje absolventy pro turistický průmysl. Nabízí tedy obory zaměřené na hotelnictví, provoz restaurací (kuchaři, servírky a číšníci) a další pracovníky turistického ruchu. Škola čítá cca 700 žáků a zahrnuje kromě středního odborného vzdělávání na úrovni našich tříletých oborů také maturitní obory a lyceum.

Italský školský systém je velmi inkluzivní. Na školách jsou vzděláváni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Prvky inkluze zavedli v Itálii již v roce 1971. Ve škole se tak prolíná velmi pestrá skupina žáků, která je vyučována kmenovými pedagogy, podporujícími pedagogy a osobními asistenty. Celkový dojem účastníků je, že střední odborné vzdělávání se důsledně věnuje všem žákům bez ohledu na míru znevýhodnění.

Velmi inspirativní je přístup a vztah pedagogů k žákům. Bylo naprosto zjevné, jak otevřeně, bezprostředně a samozřejmě pedagogové podporují a přijímají své žáky. Prokazovali hlubokou znalost jejich osobních příběhů, speciálních vzdělávacích potřeb a velmi citlivě a empaticky s nimi jednali. Výuka je zaměřena tak, aby všichni žáci bez rozdílu zažívali úspěch a uspokojení z vlastní práce.

Zahraniční mobility jsou realizovány v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282.

Logo OPVVV