Loading color scheme

Finské inspirace pro vzdělávání žáků SOŠ Liberec II.

Pokračujeme v seriálu o návštěvách našich 9 pedagogů ve Finsku v uplynulých 2 letech v rámci programu Erasmus+ 2020. Paní učitelka Mgr. Lucie Felgrová z pracoviště naší školy ve Vesci navštívila město Ivalo daleko za polárním kruhem v říjnu 2022:

Logo Erasmus

Ráda bych poděkovala za možnost zúčastnit se projektu v rámci Erasmus+ 2020 a mohla jsem spolu s kolegy vycestovat do Finska. Měla jsem příležitost poznat a získat nové informace, dovednosti, nahlédnout do finského vzdělávacího systému a obohatit se o nové zkušenosti. Touto cestou jsem si mohla také rozšířit a oživit jazykové dovednosti. Nechala jsem se inspirovat novými praktickými poznatky a určitě některé z nich aplikuji do výuky s žáky.

Lucie Felgrová

Projekt je financován prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.