Loading color scheme

Projektový den "Kulový blesk" 2023

Již tradičně se den před konáním studentského svátku Majáles konal 10.5. projektový den s příznačným názvem „Kulový blesk“. Žáci jednotlivých oborů vzdělání se podle předem stanoveného harmonogramu přesouvali mezi pracovišti odborného výcviku a vyzkoušeli si zde různé, pro ně neznámé činnosti.

Celý projektový den měl charakter soutěže a všichni zúčastnění se opravdově snažili získat co nejlepší výsledky. Vyhlášení na Majálesu bylo pro všechny překvapením se sladkou odměnou. Poděkování patří všem učitelům odborného výcviku za vzornou přípravu a hladký průběh akce. Velký podíl na úspěchu akce mají ale především zúčastnění žáci, kteří si soutěží prošli a celé dopoledne si společně užili.