Loading color scheme

Projektový den NAKAP LKII pro ZŠ Moskevská, Česká Lípa

Ve čtvrtek 18. 5. jsme přivítali v areálu naší SOŠ skupinku žáků osmého ročníku v doprovodu paní učitelky ze Základní školy Česká Lípa, Moskevská 679. Chlapci si vyzkoušeli aktivity v oborech strojírenské práce a malířské a natěračské práce.

 

V malířské třídě brousili a lakovali dřevěné interiérové dveře a u strojařů vyrobili plechovou zahradnickou sázecí lopatku. V další části projektového dne si prohlédli internát, pracoviště a zázemí odborného výcviku zahradnického oboru a třídy pro teoretickou výuku. Mnozí z nich budou příští rok možná i díky dnešnímu projektovému dni zvažovat  výběr některého z řemeslných oborů vzdělání pro svou budoucí profesní kariéru.

Logo OPVVV