Loading color scheme

Vyhlášení voleb do Školské rady 19. 6. 2022

Dne 19.června 2023 v době od 7 do 15:00 hodin se uskuteční volby členů z řad pedagogických pracovníků do školské rady SOŠ Liberec, Jablonecká 999. Hlasování probíhá na sekretariátu v hlavní budově školy. Návrhy kandidátů je možné odevzdat na předepsaném tiskopisu nejpozději do 2.6. 2023 volební komisi.

Dokument o vyhlášení voleb naleznete ZDE a na úřední desce školy.

V Liberci dne 5.5. 2023

Milan Adamec

ředitel školy