Loading color scheme

Floristický kroužek v Botanické zahradě v Praze

Dne 8. března 2023 se vydali žáci floristického kroužku se svými vedoucími do Prahy do Botanické zahrady s cílem prohloubit své znalosti a odbornou terminologii. Pěstování subtropických rostlin i jejich samotné aranžování pro výstavu byla pro účastníky velikým přínosem. První část prohlídky byla zaměřena na subtropické rostliny se zdůrazněním na funkci orchidejí v přirozeném prostředí a jejich použití ve floristice.

Ve druhé části se průvodkyně zaměřila na pěstování subtropických rostlin s ohledem na životní prostředí a ekologii, které jsou věnovány i samotné kroužky. Důležitým bodem floristiky je propojení s ostatními obory zahradnické výroby. Všichni si exkurzi skvěle užili. Exkurze byla realizována v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282.

Logo OPVVV