Loading color scheme

Získáváme inspirace ve Finsku pro vzdělávání žáků SOŠ Liberec 3.díl

Na podzim se v rámci školního projektu z programu Erasmus+ vypravila do Finska poslední skupina čtyř kolegů: Lucie Felgrová, Lenka Šimůnková, Pavla Švestková a Jiří Kudlička.

 

Logo Erasmus

Cílem jejich cesty bylo v rámci kurzu společnosti EUNEOS „ochutnat“ něco z finských zkušeností ve školství, vhodné inspirace implementovat v našich podmínkách a samozřejmě zdokonalit se v anglickém jazyce.

Projekt byl zaměřen na učitele jako důležitou osobnost ve vzdělávacím procesu. Finské školství se v posledních letech pravidelně umísťuje na prvních místech ve srovnávacích testech žákovských výsledků evropských zemí.

Kromě České republiky se finského setkání zúčastnili i zástupci z Belgie, Řecka, Španělska a Německa. Setkání proběhlo v komorním počtu 18 lidí ve městečku Ivalo za polárním kruhem.Kurz probíhal jak ve vnitřních prostorách, tak i v přírodě, která je pro našince zvláštně krásná. Pedagogové navštívili mimo jiné školu v Ivalo, jejíž rekonstrukce byla dokončena pouze pár týdnů před návštěvou. Velmi zajímavá byla návštěva školy, kde se zaměřují i na sámské umění a tradice původních obyvatel tohoto kraje. Tato filosofie učení je pro účastníky z Čech velikou inspirací a vnímána jako inspirující výzva.

V rámci poznávání kulturního kontextu navštívené země a její historie pedagogové navštívili kromě Helsinek také město Inari s nádherným jezerem stejného jména a sámským muzeem.

 

Projektová manažerka a zároveň učitelka Ing. Milena Hanyková je s realizací spokojena: „Mobility realizujeme již ve 3. grantu. Po zkušenostech z mnoha zemí z předchozích mobilit jsme upřeli zrak k Finsku s cílem získat hlubší vhled do tajemství úspěchu jejich vzdělávacího systému. Vycestovalo již celkem 9 pedagogů. Projektové aktivity jsou vždy voleny s cílem připravovat pro naše žáky co nejlepší podmínky pro výuku.“

Cesta pedagogů SOŠ Liberec byla uskutečněna díky projektu financovaného prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.