Loading color scheme

Obchodní škola vyrazila do Poslanecké sněmovny

Žáci Obchodní školy navštívili Prahu a podívali se do prostor Poslanecké sněmovny. 

Exkurze začala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku, které je umístěno na Malostranském náměstí. Následovala prohlídka významných prostor s odborným výkladem, zaměřeným na funkce a činnosti Poslanecké sněmovny, na historii českého parlamentarismu a architekturu a historii sněmovních budov. Měli jsme možnost nahlédnout do předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím sále, i do hlavního zasedacího sálu a dalších přilehlých prostor. Po prohlídce PS jsme vyrazili na Pražský hrad kolem domu Jana Nerudy, zpět na Malostranské náměstí, přes Karlův most až na Staroměstské náměstí. Dále ulicí Celetná k Prašné bráně a Obecnímu domu. Výlet jsme už tradičně zakončili občerstvením u Mc Donalďs.