Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve středu 21.9. proběhl před radnicí v Liberci již 8. ročník prezentace řemeslných oborů "Řemesla nejsou OUT".

Pořadateli této akce jsou naše Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, SŠ Kateřinky a Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Praktické ukázky řemeslných oborů předváděli sami žáci pořádajících škol po celý den až do 16:00. Zejména žáci základních škol měli možnost seznámit se s ukázkami činností malířů, strojařů, zahradníků, provozních služeb, čalouníků, aranžérů, truhlářů, zpracovatelů dřeva, farmářů, řezníků, pekařů a dalších oborů. Mnoho činností si s chutí a zájmem také vyzkoušeli a věříme, že je akce zaujala a potkáme se snimi třeba příští školní rok v řadách našich žáků.