Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve čtvrtek 1.9. se žáci a žákyně oborů vzdělání umístěných v Jablonecké ulici dostaví v 7.50 hod. před vchod školy, kde si je převezmou jejich třídní učitelé. Žáci a žákyně oborů Praktická a Obchodní škola nastupují do školy na pracoviště v Mařanově ulici.