Loading color scheme

Upozornění pro rodiče žáků se zdravotním znevýhodněním

Upozorňujeme rodiče, jejichž děti potřebují nějakou z forem sociálních služeb, že škola tyto služby nezajišťuje. Je plně v kompetenci rodičů si ji, stejně tak jako v minulých letech, zajistit. V dané záležitosti oslovujte organizace, které tyto služby nabízejí. Příslušné služby si zajistěte v termínu shodném s nástupem žáků do školy.