Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Upozorňujeme rodiče, jejichž děti potřebují nějakou z forem sociálních služeb, že škola tyto služby nezajišťuje. Je plně v kompetenci rodičů si ji, stejně tak jako v minulých letech, zajistit. V dané záležitosti oslovujte organizace, které tyto služby nabízejí. Příslušné služby si zajistěte v termínu shodném s nástupem žáků do školy.