Loading color scheme

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče do I. ročníku dne 25. 8. 2022

Ve čtvrtek 25. 8. 2022 se koná informační odpoledne pro přijaté uchazeče do I. ročníku pro školní rok 2022/2023. Pro obory vzdělání s výučním listem (obory E) se koná v SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 v 15 hodin.

Pro obory Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá se informační odpoledne koná na detašovaném pracovišti v Mařanově ul. 650, Liberec - Vesec (v místě konání motivačních rozhovorů) v 15 hodin.

Zákonným zástupcům nezletilých žáků nebo zletilým žákům budou poskytnuty informace k zahájení školního roku, k teoretické výuce a odbornému výcviku, ke školnímu řádu atd.