Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve čtvrtek 25. 8. 2022 se koná informační odpoledne pro přijaté uchazeče do I. ročníku pro školní rok 2022/2023. Pro obory vzdělání s výučním listem (obory E) se koná v SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 v 15 hodin.

Pro obory Obchodní škola, Praktická škola dvouletá a Praktická škola jednoletá se informační odpoledne koná na detašovaném pracovišti v Mařanově ul. 650, Liberec - Vesec (v místě konání motivačních rozhovorů) v 15 hodin.

Zákonným zástupcům nezletilých žáků nebo zletilým žákům budou poskytnuty informace k zahájení školního roku, k teoretické výuce a odbornému výcviku, ke školnímu řádu atd.