Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

V letošním roce si opět v rámci projektového dne žáci vyzkoušeli dovednosti, které si osvojují jejich spolužáci z jiných oborů. Systémem „Kulového blesku“ se družstva žáků přesouvala mezi stanovišti, kde pro ně učitelé odborného výcviku připravili aktivity, reprezentující daný obor. Všechny disciplíny měly úspěch a mezi žáky jsme objevili mnoho skrytých talentů. Vítězné týmy obdržely při vyhlášení na slavnosti Majáles sladké odměny.