Loading color scheme

Projektový den „Kolečko“

V letošním roce si opět v rámci projektového dne žáci vyzkoušeli dovednosti, které si osvojují jejich spolužáci z jiných oborů. Systémem „Kulového blesku“ se družstva žáků přesouvala mezi stanovišti, kde pro ně učitelé odborného výcviku připravili aktivity, reprezentující daný obor. Všechny disciplíny měly úspěch a mezi žáky jsme objevili mnoho skrytých talentů. Vítězné týmy obdržely při vyhlášení na slavnosti Majáles sladké odměny.