Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Dne 13.4. 2022 proběhl již devatenáctý ročník soutěže odborných vědomostí a dovedností strojírensky zaměřených oborů mezi školami z Hubálova, Praha Radotín a naší školou.

Soutěže se zúčastnila tři dvojčlenná družstva

z každé školy, kde každý žák bojoval sám za sebe ve dvou disciplínách:

Teoretickou část – teoretický test zaměřený na technologie zpracování kovů a poznávací test zaměřený na nářadí, nástroje a měřidla ručního zpracování kovů.

Praktická část – zhotovení výrobku dle technické dokumentace s využitím základních operací ručního zpracování kovů (měření, orýsování, pilování, vrtání a řezání kovů).

Žáci naší školy se umístili na prvním a druhém místě -  jmenovitě Adam Sičák, Filip Bím a na třetím místě se umístil Jan Bulíř z Hubálova.

Děkujeme všem zúčastněným žákům i zástupcům středních  škol za příjemně prožitý soutěžní den.