Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se na půdě Technické univerzity v Liberci uskutečnil 36. ročník v recitačním přednesu „Chrastavská sloka 2022“. Naše škola se již počtvrté zhostila role pořadatele a organizátora této soutěže.

V prostorách technické univerzity jsme přivítali žáky sedmi speciálních základních a tří středních škol Libereckého regionu. SOŠ Jabloneckou reprezentovalo celkem 8 recitátorů, kteří si svoji účast vybojovali v rámci školního kola, do kterého bylo přihlášeno (počtem neobvyklým) celkem 22 statečných studentů. V dějišti soutěže naši žáci vystoupili s básněmi autorů současných i minulých a svými předvedenými výkony právem zaujali hodnotící porotu. V kategorii středních škol získal zaslouženě prvním místo Tadeáš Burian ze 1.C1 s básní Zlatý kolovrat, o dělené druhé místo se podělila Kristýna Jurečková ze 1.A a stupně vítězů doplnila na třetím místě Alena Málková ze 1.B1. Nejúspěšnější mladí recitátoři jednotlivých kategoriích obdrželi věcné ceny a osobně jim gratulovali pánové Prof. Jan Picek, děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a PhDr. Milan Adamec, ředitel SOŠ Liberec. Všem našim žákům děkujeme za reprezentaci naší školy, vítězům srdečně blahopřejeme a za rok se těšíme znovu na viděnou - spíše na slyšenou!