Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Logo FEULogo NPOLogo MSMT

Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU, který reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost prezenčně se vzdělávat ve školách během pandemie covid-19, se naše škola zapojila do skupinového a individuálního doučování žáků. Jarní etapy doučování se mohou zúčastnit všichni žáci naší školy bez ohledu na ročník, který navštěvují.

 

V závislosti speciálních potřeb u každého žáka, přistupujeme k doučování ve výuce velice individuálně. Praktická výuka může probíhat skupinově, maximálně však ve skupině dvou žáků. V teoretické výuce pouze za přítomnosti jednotlivců, aby bylo doučování plnohodnotně individuálně využito a bylo přínosem.

V současné chvíli již probíhají první hodiny doučování, ovšem pokud mají žáci nebo jejich rodiče zájem o doučování, mohou se vždy obrátit na učitele konkrétního teoretického předmětu nebo odborného výcviku.

Věříme, že takto „podaná ruka“ pomůže našim žákům zvládnout nelehkou situaci, kterou jim při studiu na naší škole připravila pandemie covid-19.

Logo NPO

Logo FEULogo MSMT