Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Dlouho se nedalo nic dělat, nelétala letadla, nemohli se lidé scházet, učilo se on-line, ale postupně byla omezení rušena a naši nedočkaví učitelé mohli vyjet pro nové inspirace do Finska v rámci programu Erasmus+.

 

Logo Erasmus

Paní učitelky Martina Šlechtová a Milena Hanyková a pan učitel Pavel Valenta se vydali na severní polární kruh do města Rovaniemi ve dnech 27. ledna – 4. února 2022, kde absolvovali v rámci strukturovaných kurzů odborné přednášky na rozmanitá témata pro rozvoj procesu vyučování a využití nových vyučovacích metod či nástrojů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolu s ostatními účastníky z celého světa několikrát navštívili i školy v okolí, kde kromě prohlídek v kombinaci s odbornými přednáškami vyzkoušeli i klasické herní outdoorové aktivity finských žáků odpoledne při teplotě mínus 17 °C.

Podmínkou účasti byl kromě jazykové vybavenosti zájem pedagogů o výjezd, ochota učit se nové věci, obětovat svůj volný čas a nebát se vydat za hranice všedních dnů. Odměnou jak pro účastníky, tak přeneseně i pro celou školu jsou nové informace o vzdělávání ve Finsku, nové pohledy na možnosti zkvalitnění výuky a přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Inspirativní byla setkání s ostatními účastníky – učiteli z 18 zemí světa.

Projektová manažerka a zároveň učitelka Ing. Milena Hanyková je s realizací spokojena: „Mobility realizujeme již ve 3 grantu. Po zkušenostech z mnoha zemí z předchozích mobilit jsme upřeli zrak k Finsku s cílem získat hlubší vhled do tajemství úspěchu jejich vzdělávacího systému. Projektové aktivity jsou vždy voleny s cílem připravovat pro naše žáky co nejlepší podmínky pro výuku.“

Projekt je financován prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z prostředků programu Erasmus+.