Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Dne 7.1. 2022 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků.

Pracovníci školy nominovali dva zástupce, a to Ing. Jitku Bradáčovou a Mgr. Petra Gašpara. Oba dva zástupci byli zvoleni pro další tříleté působení. Zvoleným zástupcům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.

Milan Adamec, předseda volební komise