Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Žáci v kuchařském oboru soutěžili v pečení vánočního cukroví. Porota se skládala ze členů pedagogického sboru.

Na 1. místě se umístila Čížová 1.B2, na 2. místě se umístila Dvorská 3.B1 a na 3. místě se umístila Maninová 1.B2.