Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Předvánoční čas si na pracovištích odborného výcviku zpestřili žáci a učitelé oborů vzdělání Zahradnické práce, Zahradnická výroba, Strojírenské práce, Provozní služby, Stravovací a ubytovací služby a Šití oděvů tematickými činnostmi a oborovými soutěžemi, při kterých využili své nápady a vytvořili mnoho krásných výrobků na téma „Vánoce“.

Soutěžní výrobky jsou do pátku 17. 12. 2021 vystaveny na improvizované výstavce v jídelně internátu, další výsledky činnosti žáků odborného výcviku budou žáci a zaměstnanci školy mít možnost vidět, případně pro radost i potěšení zakoupit, na tradičním jarmarku 21. 12. 2021.