Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Žlutá, oranžová, červená, hnědá a medově zlatá jsou teplé barvy podzimu. Barevnost, tvar, velikost listů či plodů se odrazily v pestrosti činností a aktivit na internátu.

 

Jak užívat barevnou škálu a různorodost technik i nadále žáci uplatňovali v kroužku Arteterapie a Výtvarných technik.

Listopadové rozjímání a dušičkové období se prolnulo s realizací dvou projektových dnů na téma: "Co dělat, když mě něco trápí...," s cílem seznámit žáky s možnostmi, jak řešit situace, když je něco trápí, vysvětlit dalším účástníkům, že v případě vzniklého problému je dobré se někomu svěřit. Snahou také bylo u žáků posílit schopnosti zvládat zátěžové situace.

 Psychickou odolnost vystřídala fyzická připravenost ve florbalovém turnaji. Spíše než o turnaji by se dalo hovořit o sportovním utkání, ve kterém nechyběly prvky fairplay sportovního zápolení a přátelského setkání. Všechny věkové kategorie  se mohutně zapojovaly do hry, i když každé družstvo se ze všech sil snažilo získat nejvíce výher a bojovalo o prvenství. Ti, kdo zrovna nehráli, mohutně podporovali jakékoliv družstvo. Jednou větou, bylo to nádherně strávené podzimní odpoledne. 

Další nabídkou z projektu "Jdu za svým snem" se stala návštěva tanečního studia Aisha, kde žákyně shlédly a poté sami zkusily prvky orientálního tance. Kromě tanečních kreací probraly s lektorkou jaké to je být šéfkou, tanečnicí, švadlenkou a lektorkou v jednom, jak orientální tanec spojuje lidi a nakonec jak je důležité v životě jít si za svým snem.

V období plískanic a sychravého počasí je potřeba posílit imunitu a obranyschopnost. Tady ve své nabídce nezahálel Klub zdravé výživy, který umožnil žákům upéct si domácí chléb, naklíčit semínka a ochutnat dříve známé a dnes málo pěstované bylinky skrývající chuť například kukuřice, ředkvičky, hrášku a další zeleniny.

Zvyšovat obranyschopnost těla si nadále žáci mohli ve sportovních kroužcích a také v posilovně.

Hlavním mottem listopadových dnů však byla příprava na adventní čas. Když se internátem linula vůně sušených jablíček, pomerančů či perníčků a stěny naslouchaly vánočním melodiím, žáci spolu s vychovateli vyráběli vánoční ozdoby na velkou borovici u příjezdové brány v areálu školy a na stromeček, který každého přivítá při vstupu do jídelny.