Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Dne 23.11.2021 se zúčastnily žákyně 2. ročníku Kamenská a Berounská oboru kuchař soutěže "Kuchařské dovednosti 2021" v Hradci Králové.

Na soutěži žákyně obsadily krásné druhé místo.