Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Vzhledem k horšící se epidemické situaci rušíme konání třídních schůzek 23. 11. 2021 v prezenční podobě. Třídní schůzky začínají v 16 hodin a uskuteční se on-line formou prostřednictvím odkazu, který Vám třídní učitel zašle na Vaši e-mailovou adresu. V případě, že se nebudete moci připojit, kontaktujte pro informace o docházce a prospěchu vyučující na dostupných telefonních číslech nebo e-mailových adresách.